0321 38 1166 DIRECTBEL

vet voor lasten

Kosten dekken met fondsenwerving

Dat kinderen ook in de tegenwoordige, met televisie- en andere schermen overspoelde tijd nog bést graag buiten in de natuur zijn, bewijst de bloeiende vereniging Scouting Malden. De vereniging bestaat al ruim 55 jaar en telt circa 80 leden. Het is een hechte groep, maar ook een sociale, open en gezellige club waar nieuwelingen zich snel thuis voelen. Dat is belangrijk, want Scouting Malden probeert altijd nieuwe leden te werven. Voorzitter Frank de Water legt uit:  "Wij willen ons ledenbestand op peil houden. Het is begrijpelijk dat als kinderen groter worden ze andere interesses krijgen. Dus we zien inderdaad wel uitstroom. Maar er zijn er ook die blijven. Vanaf zeventien jaar proberen we ze als explorer in te zetten als staflid. En je ziet dan toch dat zelfs als ze gaan studeren in een andere stad, dat ze de scouting trouw proberen te blijven.

Brede basis creëren

Omdat uitstroom onvermijdelijk is en je uiteindelijk genoeg mensen over wilt houden, is het belangrijk om te zorgen voor een brede basis bij de bevers (4-6 jaar) en de welpen (6-11 jaar). Bovendien moet je zorgen dat je een gevarieerd aanbod hebt in activiteiten, binnen de speltakken, zodat je de leden een “leeftijdseigen” spel kunt aanbieden.

De drempel laag houden

Een van de manieren om te zorgen dat je genoeg leden krijgt en houdt, is de contributie bescheiden houden. Zo proberen we scouting voor iedereen toegankelijk te houden.Dit betekent dan wél dat je financiële stromen van elders moet proberen aan te boren. Met de contributie betalen we de leuke dingen, alle zaterdagse activiteiten, en ook leuke uitjes en de kampen. Maar we moeten ook het onderhoud van ons scoutinggebouw betalen, elektriciteit, verwarming en het onderhoud van ons materiaal, zoals de tenten. Daarom organiseren we allerlei activiteiten die geld opleveren. Rommelmarkten, de scoutingloterij, bomen verkopen en planten en dus ook de vetinzamelingsactie.

Enthousiast

We zijn nu zo'n drie à vier jaar bezig. Ik kwam het concept van de vetinzameling ergens tegen, in een blaadje geloof ik. We hebben het in de groep besproken en iedereen was meteen enthousiast. We zijn direct bij restaurants gaan vragen of we hun vet mogen hebben. En de leden leveren hun eigen privé-vet in. We hebben een aantal restaurants en een sporthal waar we het vet mogen ophalen. We gebruiken daar grote blauwe tonnen voor, die we dan steeds omwisselen voor lege. Wij helpen Olthuis als het ware hun distributienet fijnmaziger maken.

Relatief eenvoudige actie

Het is een relatief eenvoudige actie die ons niet veel tijd kost en waar je toch geld voor krijgt. Zeker de moeite waard, dus wij blijven voorlopig gewoon doorgaan met de vetinzameling!"

Ook interessant voor u?
Lees meer

Voor clubs

Geld verdienen voor je club door het inzamelen van frituurvet? Doe mee aan de Nationale Vetcollecte en je verdient al gauw duizenden euro's per...

Lees meer

Voor stichtingen

Geld verdienen voor een goed doel? Dat kan met het inzamelen van frituurvet. Een ideale benefietactie voor kerken, stichtingen, scholen en...

Lees meer

De Schutse

Wij organiseren de vetinzameling omdat we 
onze bewoners en deelnemers méér willen bieden, aldus Bart van der Meijden, 
fondsenwerving De Schutse...

Lees meer

Kinderboerderij Hellendoorn

Inzameling van frituurvet - ook een goede manier van fondsenwerving voor de nieuwe Kinderboerderij Hellendoorn Nijverdal. Vetcollecte met Olthuis is...

Lees meer

Scouting Malden

Scouting Malden wil laagdrempelig zijn en de contributie beperken, onder meer door kosten te dekken met fondsenwerving, zoals frituurvet-inzameling. Olthuis helpt met...

Lees meer

Siloah

Het inzamelen van gebruikt frituurvet levert gehandicaptenorganisatie Siloah extra budget op voor zaken die de overheid niet meer vergoed. Lees hoe...

Lees meer

Stéphanos

Stichting Stéphanos gebruikt de vetcollecte om met gebruikt frituurvet geld in te zamelen voor hulp aan weeskinderen in Afrika. Lees hier...

Lees meer

Stichting help Noud

Stichting Help Noud zamelt geld in voor een hulphond. Mensen willen graag helpen, maar niet iedereen heeft geld. Wel frituurvet! Olthuis betaalt goed voor...

Energiek met afval